www.safetyfirst.ro

Securitatea muncii

Sanatatea si securitatea muncii

 1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca / echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca / posturi de lucru;
 2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie: Intocmirea Planului de Securitate si Sanatate in munca pentru santiere temporare si mobile conform HG 300/2006;
 3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si / sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii / intreprinderii, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru;
 4. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 5. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite, elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii;
 6. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG 971/2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si / sau sanatate la locul de munca;
 7. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 8. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 9. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 10. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 11. Intocmirea rapoartelor si / sau listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea 319/2006 inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 12. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 13. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate, pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 14. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006;
 15. Participarea la cercetarea evenimentelor:
  • a) Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din HG 1425/2006;
  • b) Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si / sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lega 319/2006;
   Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si cercetarii evenimentelor;
 16. Colaborarea cu lucratorii si / sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 17. Colaborarea cu lucratorii desemnati / serviciile interne / serviciile externe ai / ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 18. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
  Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 19. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini siintocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
ro_RORO