www.safetyfirst.ro

Labour health and safety legislation as seen by the employers

What is actually health and safety at work (labor protection in the old form of  the law 90/1996)? According to the definition from law 319/2006, labor safety and health is “a set of institutionalized activities aimed at providing the best conditions for the working process, preserving life, physical and mental integrity, the health of the workers and of other people participating in the work process. Translated into a more accessible language, that means that the employer must create a work environment so that…

0
Read More

Legislaţia de securitate şi sănătate în muncă văzută prin prisma angajatorilor

Ce înseamnă de fapt securitate şi sănătate în muncă (protecţia muncii în veche variantă din legea 90 / 1996)? Conform definiției din legea 319 / 2006, securitatea şi sănătatea în muncă este „un ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă”. Tradus într-un limbaj mai apropiat noua înseamnă că angajatorul trebuie să creeze un…

0
Read More

Occupational risks of injury and illness during office activities

When we refer to office activity, we think that nothing can happen and that there are no risks of occupational injury or illness. However, these risks are due to carelessness, negligence or omissions in our daily activities. Let’s take them one at the time, to detail a little and see what we expose ourselves to when we do not respect the rules of safety and health at work, rules that are simple and easy to apply. One of the injury risks that can…

0
Read More

Riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională în activităţile de birou

Atunci când ne referim la o activitate de birou ne gândim că nimic nu se poate întampla şi că nu există riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională. Totuşi aceste riscuri apar pe fondul neatenţiilor, neglijenţelor sau omisiunilor în activităţile noastre de zi cu zi. Haideţi să o luăm pe rând, să detaliem puţin şi să vedem la ce ne expunem atunci când nu respectăm regulile de securitate şi sănătate în muncă, simple şi uşor de aplicat. Unul dintre riscurile de…

0
Read More
ro_RORO