www.safetyfirst.ro

Activitati specifice

Activitati specifice

 1. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG 971/2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si / sau sanatate la locul de munca;
 2. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 3. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 4. Intocmirea rapoartelor si / sau listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea 319/2006 inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 5. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 6. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate, pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 7. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006;
 8. Colaborarea cu lucratorii si / sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 9. Colaborarea cu lucratorii desemnati / serviciile interne / serviciile externe ai / ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 10. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 11. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
ro_RORO