www.safetyfirst.ro

Activitati obligatorii

Activitati obligatorii

 1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca / echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca / posturi de lucru;
 2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie: Intocmirea Planului de Securitate si Sanatate in munca pentru santiere temporare si mobile conform HG 300/2006;
 3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si / sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii / intreprinderii, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru;
 4. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 5. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite, elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii;
 6. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 7. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 8. Participarea la cercetarea evenimentelor:
  • Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din HG 1425/2006;
  • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si / sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lega 319/2006;
   Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si cercetarii evenimentelor;
 9. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini siintocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
ro_RORO